სტატისტიკა

 

assets__liabilities_of_miso_geo

 

miso2016_ikv__geo250516